Contact

Om mijn email adres te krijgen moet je een captcha oplossen, Een captcha is een woord met de letters zo verwrongen dat computers er niet wijs uit worden.

reCAPTCHA is een captcha dienst. Het oplossen van de captcha wordt nuttig ingezet. Er zijn boeken met de letters zo schots en scheef dat een OCR-programma het niet kan lezen. Die kronkels worden als captcha ingezet, en zo snijdt het mes aan twee kanten: mijn email adres kan niet worden geoogst door een bot, en een boek is weer een woord dichter bij gedigitaliseerd zijn.

Het email adres hieronder (waarvan een deel is vervangen door stippen) is een link. Klik op de link, dan krijg je het venster met de op te lossen captcha. Wanneer de woorden die er staan zijn ingetypt en verzonden wordt mijn emailadres getoond.

Ik heb graag dat je schrijft. Ik wil heel graag feedback ontvangen.


ckte...@telfort.nlCreative Commons License
Tekst, afbeeldingen en animaties zijn beschikbaar gesteld voor anderen onder de volgende voorwaarden:
Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.

Laatste keer dat deze pagina is bewerkt: 18 juni 2017.