Nederlandstalige versie
Nederlands
English version
English
The natuurkunde van rotatie

Welkom op mijn website over de fysica van rotatie

Animaties

Veel van de inhoud van deze site is geïllustreerd met animaties. Ik gebruik niet zozeer formules en vergelijkingen om de natuurkunde over te dragen, maar wiskundig correcte animaties. Ik geef wel formules en vergelijkingen, maar pas verderop in het artikel, nadat ik een goed inzicht heb beschreven.

Mijn doel is om een aanvulling te zijn op bestaande websites en leerboeken. Meestal wordt de natuurkunde van rotatie op een heel abstracte, wiskundige manier besproken. Ik wil proberen een levendig begrijpen over te brengen.

Artikelen

Laat me de diverse groepen van artikelen je in de navigatiekolom aan de linkerkant ziet langslopen.

Coriolis effect gerelateerd

De interactieve animatie Coriolis effect gaat over de basis kenmerken van het Coriolis effect, de kenmerken die alle gevallen waarbij het Coriolis effect een rol speelt gemeenschappelijk hebben.

De reeks artikelen die begint met Rotatie-vibratie koppeling is bedoeld om in die volgorde gelezen te worden. De reeks bouwt op naar het De slinger van Foucault artikel.

De artikelen over het Eötvös effect en Coriolis debiet meting gaan over relatief simpele manifestaties van het Coriolis effect, maar omdat de niet geschikt zijn als beginmateriaal heb ik ze achteraan geplaatst.

Rotatie

Artikelen over onderwerpen die duidelijk rotatie-gerelateerd zijn, zoals behoud van impulsmoment, maar die niet direct Coriolis effect gerelateerd zijn.

Relativistische fysica

Een introductie tot de Speciale Theorie van Relativiteit en een introdcutie tot de Algemene Theorie van Relativiteit. Deze introducties zijn uiterst kort van stof. De informatiedichtheid is bewust zeer hoog. De doelstelling is om het perspectief van de lezer te verbreden en om stof tot nadenken te geven. Ik ga er vanuit dat de lezer al andere bronnen heeft geraadpleegd en dat zal blijven doen. Ik hoop dat mij artikelen een bijdrage kunnen leveren aan het begrip van de lezer van relativistische fysica.

Relativistische fysica is honderd jaar geleden begonnen, maar nog steeds zit er ontwikkeling in hoe relativistische fysica wordt begrepen. De essays hier zijn geïnspireerd door ontwikkelingen van de laatste tientallen jaren.

Artikelen

Zoals je gemerkt zal hebben verwijs ik naar het materiaal op mijn webstek als 'artikelen'. De opmaak van de pagina's van deze site is geïnspireerd door Wikipedia. Ik heb met name de manier waarop afbeeldingen worden ingekaderd op Wikipedia overgenomen.

Ik zie mijn materiaal graag als ingangen in een encyclopedie. Het heeft meer het karakter van achtergrondmateriaal presenteren dan een leerplan aanbieden.